O NÁS

Spoločnosť REVIZ-DETVA s.r.o. poskytuje služby v oblasti technickej správy budov. Vykonávame revízie vyhradených technických zariadení, technologických zariadení a celkov, montáž určených meradiel, servis, opravy a odstraňovanie porúch.

Venujeme sa aj školeniam pracovníkov technických zariadení a vedeniu dokumentácie vyhradených technických zariadení.

Garanciou kvality je vysoko kvalifikovaný tím odborníkov, ktorý je pravidelne školený podľa
najnovších smerníc a využívanie najmodernejšej elektronickej techniky.
Pôsobíme na území celého Slovenska. V časti referencie nájdete prehľad naších klientov.

SLUŽBY

ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Plynové zariadenia ( kotly, plynovody, regulačné stanice )
Tlakové zariadenia ( kotly, tlakové nádoby )

ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ A CELKOV

Kotolne
Strojovne
Technologické celky

SERVIS TECHNICKÝCH ZARIADENÍ, OPRAVY A ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Servis plynových kotlov
Servis čidiel a detektorov
Servis a prevádzková údržba zariadení kotolne
Kontrola komínov a dymovodov

VEDENIE DOKUMENTÁCIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Prevádzkové predpisy
Evidenčné karty
Revízne knihy
Harmonogramy revízií

ŠKOLENIE PRACOVNÍKOV TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Školenie obsluhy tlakových  zariadení
Školenie obsluhy plynových zariadení
Školenie obsluhy chladiacich zariadení
Školenie kuričov

PRAVIDELNÁ KONTROLA VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV

Kotly
Kotolne
Radiátorové kúrenie
Podlahové kúrenie

PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY

Komplexná správa kotolne
Služby kuriča
Technická správa  technologického zariadenia

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Zabezpečenie služien na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
Ochrany pred požiarmi (OPP)
Civilná ochrana zamestnancov (CO) - dodávateľským spôsobom

MONTÁŽ URČENÝCH MERADIEL

Montáž bytových vodomerov SV a TUV
Montáž domových vodomerov SV a TUV
Montáž meračov tepla

KONTAKTNÉ A FAKTURAČNÉ ÚDAJE

REVÍZNY TECHNIK:

Matúška Ján, Ing.
0917 050 688
revizdetva@revizdetva.sk

 

POŠTOVÁ ADRESA

REVIZ-DETVA s.r.o.
Ľ. Zeljenku 1668/8
962 12 Detva

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

REVIZ-DETVA s.r.o.
Ľ. Zeljenku 1668/8
962 12 Detva

IČO: 47035242
IČ DPH: SK2023707378
DIČ: 2023707378

Banka: Prima banka Slovensko
IBAN: SK91 5600 0000 0023 8218 1001
SWIFT: KOMASK2X

KONTAKTUJTE NÁS:

* Označené polia sú povinné